Principii și Tehnici

Regulile și principiile din Krav-Maga sunt mai importante decât tehnicile. O tehnică te poate ajuta într-o situație particulară, însă un principiu te va ajuta să te descurci în infinitatea de variații din viața reală. Multe tehnici le vei uita în timp, însă regulile și principiile te vor călăuzi în toate aspectele vieții tale.

Simbol triunghi în cerc

Imi Lichtenfeld a caracterizat Krav-Maga-ul ca fiind stabilitate în mișcare și a reprezentat grafic acest lucru printr-un triunghi închis într-un cerc. Cercul simbolizează dinamismul și apropierea continuă de agresor (a intra în agresor = lehikanes - în ebraică) iar triunghiul simbolizează stabilitatea proprie (a sta = lehishaer - în ebraică).

În prezent, școala noastră este singura din lume care folosește acest simbol și sintagma stabilitate în mișcare în numele ei: KRAV-MAGA Stability in Motion. Înțelegerea celor două noțiuni (stabilitate și mișcare) și a modalității de combinare a acestora reprezintă cheia eficienței Krav-Maga.

Reguli

Cele mai importante reguli din Krav-Maga sunt:

 1.  Folosește o apărare specifică pentru un atac specific.
 2.  Cale minimă, viteză și putere maximă pentru lovituri.
 3.  Nici o mișcare nu va fi străină corpului și minții tale.
 4.  Fă ce poți, dar fă corect. Nu există scurtături.

Principii

Întotdeauna recomandăm evitarea cu orice preț a conflictului fizic. Principiile generale descrise în continuare se referă la situațiile în care conflictul fizic nu a putut fi evitat iar sănătatea sau viața ta sunt în pericol.

 • În Krav-Maga nu există noțiunile luptă și reguli. Evităm cât mai mult conflictul fizic, dar o dată ce am decis să acționăm vom continua să atacăm până la neutralizarea pericolului, fără a-i oferi agresorului ocazia să riposteze. O confruntarea fizică reală nu dureză mai mult de câteva secunde...
 • Trebuie să ne pregătim pentru a face față mai multor agresori, în mediile cele mai adverse. Trebuie să avem o atenție distributivă și să evaluăm corect prioritatea amenințărilor din jur. Vom elimina agresorii individuali cât mai repede, pentru a avea timp să ne ocupăm și de ceilalți. Vom evita să ajungem la sol, deoarece ne expunem prea mult iar mobilitatea și opțiunile noastre devin extrem de limitate.
 • Trebuie să ne pregătim pentru a face față unui agresor mai puternic, mai rapid și mai tehnic. Oricât de mult ne-am pregăti fizic, forța, rezistența și viteza noastră sunt limitate. Arma cea mai importantă este mintea noastră, nu corpul nostru. Pentru a evita accidentările nu vom bloca în forță atacurile agresorilor. Nu vom încerca să rezistăm forței agresorului. Nu ne vom dezvălui cunoștințele și intențiile, folosind surpriza în avantajul nostru. Nefiind limitați de nici o regulă, vom ataca zonele cele mai sensibile ale agresorului pentru a obține eficacitate maximă din fiecare acțiune.
 • Nu există apărare fără atac. Altfel, îi oferim agresorului ocazii noi de a ne răni. Ne vom apropia întotdeauna de agresor, preluând astfel inițiativa și controlul acțiunilor.

Pe lângă aceste principii generale există multe principii specifice anumitor tehnici din Krav-Maga. Aceste principii se predau împreună cu tehnicile respective și îți permit să te descurci în situațiile în care agresiunile din realitate nu sunt identice cu cele pentru care ai exersat la curs.

Tehnici

În Krav-Maga, pentru fiecare amenințare există mai multe variante de apărare, de atac sau de acțiuni combinate. În continuare sunt prezentate doar grupele de tehnici, fiecare dintre acestea incluzând 1-12 tehnici distincte. În cazul grupelor care se repetă, la centurile mai mari sunt predate tehnici noi, mai complexe sau cu potențial distructiv mai mare. Am omis intenționat o parte dintre tehnicile existente în Krav-Maga, în special la centurile mari.

Sunt acoperite toate agresiunile posibile: lovituri, prize pe corp și haine, strangulări și îmbrățișări, atacuri cu arme albe și de foc etc.

Sunt acoperite toate situațiile posibile: unul sau mai mulți atacatori, în spații deschise sau închise, în picioare sau la sol, la distanță sau lipit de atacator etc.

Școala noastră predă neschimbate tehnicile și principiile create de către fondatorul Krav-Maga, Imi Lichtenfeld.

Instructorul va preda tehnicile în ordinea pe care o consideră a fi optimă pentru dezvoltarea cursanților, indiferent de diferențierea tehnicilor sau a cursanților în funcție de centuri. Astfel, în anumite situații, un începător poate învăța și tehnici de la centurile superioare. Avansații vor repeta permanent și tehnicile de bază.

Grupele de tehnici sunt prezentate în ordinea în care trebuie învățate pentru obținerea centurilor colorate. Între paranteze drepte sunt trecute numele în ebraică ale grupelor de tehnici.

Centura galbenă

 • căderi [blimot]
 • rostogoliri [gilgulim]
 • poziții inițiale [amidat]
 • puncte sensibile [limud lecodotota]
 • deplasări [tezuzot]
 • lovituri cu pumnul [makot egrof]
 • secere cu pumnul [makot magal]
 • uppercut [makat snokeret]
 • lovitura de ciocan [makat patish]
 • lovituri cu cotul [makot marpek]
 • lovituri cu muchia palmei [makot zirtit]
 • lovituri cu palma și mâna [makot kaf hayad vehayad]
 • lovituri simple cu piciorul [beitot regilot]
 • simulator 360 grade [shlosh meot veshishim maalot]
 • ieșiri din prinderea mâinilor [shichrur metfisot yad veyadaim]
 • ieșiri din strangulări din față [shichrur mehanika melefanim]
 • ieșiri din strangulări din spate [shichrur mehanika meahor]
 • ieșiri din strangulări din lateral [shichrur mehanika mehatzad]

Centura portocalie

 • apărări interioare la lovituri de pumn [haganot pnimiot]
 • apărări exterioare la lovituri de pumn [haganot hritzoniyot]
 • lovituri de oprire cu piciorul [beitot hagana]
 • lovituri cu muchia tălpii [beitot sakin]
 • secere cu piciorul în față [beitot magal regila]
 • lovituri cu piciorul în spate [beitot leachor]
 • lovituri cu călcâiul [beitot akev]
 • ieșiri din îmbrățișare din față [shichrur havikot melefanim]
 • ieșiri din îmbrățișare din spate [shichrur havikot meachor]
 • prize de poliție [tefisot shoter]
 • rostogoliri [gilgulim]
 • tehnici de proiectare
 • tehnica evitării agresorului [hichkamkuyot]

Centura verde

 • pârghii pe mâini [kavaler]
 • ieșiri din strangularea cu antebrațul [shichrurim metefisot tzavar]
 • ieșiri din prinderea hainelor [shichrurim metefisot hultza]
 • ieșiri din prize de poliție [shichrurim metefisot shoter]
 • imobilizarea Nelson [metefisat Nelson]
 • ieșire din imobilizarea Nelson [shichrurim metefisat Nelson]
 • ieșiri din prinderea părului [shichrurim metefisot sear]
 • ieșiri din prinderea ambelor mâini la spate [shichrurim metefisat yadaim meachor]
 • apărări la loviturile cu piciorul [haganot neged beitot]
 • lovituri cu piciorul din sezam [beitot meyeshiva]
 • atacuri combinate cu picioarele [beitat hatkafa meshulevet]
 • tehnica side-step
 • apărări combinate [haganot mesculavot]
 • lovituri cu muchia tălpii [beitot sakin]
 • combinații de lovituri cu piciorul
 • lovituri cu piciorul în urmărire
 • apărare la furtul unei poșete
 • rostogoliri [gilgulim]
 • căderi [blimot]
 • autosacrificiu [hakravot]
 • apărări speciale [tergilei hagana meyuchadim]
 • lupte simulate [limud kravot]

Centura albastră

 • apărări împotriva atacurilor din față [haganot neged hatkafa melefanim]
 • apărări împotriva loviturilor simple cu piciorul [haganot neged beitot]
 • apărări împotriva a 2-3 agresori [haganot neged shnaim o shlosha yerivim]
 • lovituri cu piciorul în săritură [beitot benitur]
 • ieșiri din fixări la sol [shichrurim beshkiva]
 • apărări împotriva bastonului [haganot neged makel katzar / aroch]
 • apărări împotriva cuțitului [haganot neged sakin]
 • apărări împotriva armei cu baionetă [haganot neged rove mekudan]
 • apărări împotriva amenințării cu pistolul [haganot neged iyum ekdach]
 • cercul mișcărilor [galgal hatnua]
 • ...

Centura maro

 • apărări artistice [targilei tkifa omanutim]
 • atacuri cu picioarele [hatkafot im beitot]
 • lovituri cu picioarele în săritură [beitot benitur]
 • lovituri cu călcâiul [beitot akev]
 • lovituri cu piciorul în spate
 • atacuri în săritură [hatkafot benitur]
 • combinații de lovituri cu piciorul
 • atacuri silențioase [horadat zakif]
 • apărări cu secere cu piciorul în spate [beitat magal leachor neged hatkafa]
 • lovituri de secerare la picioare [beitot betitu]
 • diverse apărări la atacuri cu arme albe
 • apărări în mașină [haganot betoch mechonit]
 • ...

Centura neagră

 • apărări artistice [targilei tkifa omanutim]
 • atacuri silențioase
 • neutralizarea unei persoane din spate [hishtaltut al adam meachor]
 • apărare împotriva amenințării cu grenada [targill neged iyum im rimon]
 • apărare la amenințarea cu arme automate [hagana neged tamak]
 • apărare împotriva a doi atacatori [hagana neged shnei tokfim]
 • ieșiri din prinderea hainelor [shichrurim metefisot hultza]
 • tehnici de strangulare cu mâna și cu antebrațul [hanikot]
 • tehnici de strangulare cu obiecte ajutătoare [hanikot]
 • ieșiri din strangulări din față [shichrurim mehanika melefanim]
 • apărarea loviturilor cu pumnul [haganot neged egrofim]
 • cuțit împotriva la cuțit [sakin neged sakin]
 • apărări neconvenționale
 • ...

Următoarele Cursuri Anuale

Cursurile anuale sunt cel mai eficient, rapid și ieftin program de pregătire al unui practicant și instructor de Krav-Maga.

Centura Portocalie

12.10.2019 - 05.07.2020

Anul 1 Începători

140 ore de pregătire în 10 cursuri de weekend, câte unul în fiecare lună.

Vei putea supraviețui în peste 90% din agresiunile îndreptate asupra ta. Vei stăpâni cea mai importantă parte din Krav-Maga: principiile și tehnicile de bază. Vei ști să lovești eficient cu mâinile și picioarele. Vei putea să te aperi cu succes de cele mai frecvente agresiuni din viața reală: lovituri cu pumnii, prize pe mâini, strangulări și îmbrățișări. Vei fi mult mai puternic fizic, mental și emoțional. Vei avea mult mai multă încredere în tine, în capacitatea ta de a te apăra și de a-i ajuta pe cei dragi ție.

Detalii și înscriere
Centura Albastră

19.10.2019 - 12.07.2020

Anul 2 Intermediari

182 ore de pregătire în 10 cursuri de weekend și 6 zile de practică de predare.

Vei stăpâni cele mai importante principii și tehnici de autoapărare din Krav-Maga. Vei ști să te aperi de atacurile cu mâinile și picioarele, de cele cu bastonul și cuțitul cât și de amenințările cu pistolul. Practic, acesta este nivelul la care vei înțelege cu adevărat frumusețea Krav-Maga și legăturile dintre tehnici. Ve învăța tehnica predării și conducerii unui antrenament și vei acumula o bogată experiență de predare. Ca instructor asistent vei putea iniția propriile tale grupe de predare pentru adulți sau copii.

Detalii și înscriere
Centura Neagră

26.10.2019 - 19.07.2020

Anul 3 Avansați

280 ore de pregătire în 10 cursuri de weekend și 20 zile de practică de predare.

Vei stăpâni toate principiile și tehnicile din Krav-Maga, inclusiv cele militare. Capacitățile tale îți vor permite să faci față cu succes oricărui tip de agresiune. Vei fi mult mai puternic fizic, mental și emoțional. Ve aprofunda tehnica predării și conducerii unui antrenament și vei acumula o vastă experiență de predare. Ca instructor vei putea iniția propria ta școală de Krav-Maga, cu grupe de predare pentru adulți sau copii. Vei putea acorda centuri elevilor tăi până la culoarea albastră, inclusiv.

Detalii și înscriere

Abonează-te la noutăți

Primește informații utile despre cursurile noastre, Krav-Maga și autoapărare. Nu trimitem spam.

© 2004-2019 Stability in Motion SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
CIF 25710836 | Reg.Com. J12/1337/2009 | Sediul social: Calea Floresti 3/26, Cluj-Napoca, România